Kunder

Netwrks rekryteringsprocess består av flera steg för att få bästa möjliga underlag för bedömning av kandidaterna. Ett normalt rekryteringsuppdrag tar sex veckor att genomföra. Det är en dedikerad rekryteringskonsult som har ansvaret från första mötet med kunden till dess att uppdraget slutförts. Under processen har konsulten kontinuerligt kontakt med berörda personer hos uppdragsgivaren.

Rekryteringsprocessen

 • Bakgrundsanalys och kravprofil

  Varje kund är unik. Det är viktigt för oss att lära känna företagets kultur, värderingar och organisation för att kunna identifiera rätt kandidat. Det är sedan tillsammans med uppdragsgivaren den önskade kravprofilen fastställs.

 • Sökning av kandidater

  En total genomlysning av potentiella kandidater med hjälp av vårt kontaktnät, annonsering och databaser.

 • Kandidaturval – strukturerade intervjuer

  De individer som vi bedömer lämpligast för den aktuella tjänsten kontaktar vi för en strukturerad intervju. Vi sammanväger faktorer som erfarenhet, drivkraft, utbildning och ersättningsnivå. Vi gör en kartläggning, bedömning och värdering av kandidaternas kunskaper, färdigheter och förmågor.

 • Kandidatpresentation

  De kandidater vi finner mest lämpliga för tjänsten presenterar vi för uppdragsgivaren.

 • Intervjuer hos kunden

  Netwrk administrerar de kandidater som gått vidare för intervju med kunden. Vi assisterar vid intervjuer om så önskas.

 • Tester av slutkandidater

  För de slutkandidater som är aktuella för en anställning genomför vi tester i samarbete med vår externa leverantör, Cut-e. Cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning för rekrytering och genomför årligen över fyra miljoner testningar. Läs mer på www.cut-e.se

 • Bakgrundskontroll och strukturerad referenstagning

  Vi kontrollerar betyg, belastningsregister och tar en kreditupplysning beroende på önskemål från uppdragsgivaren. Vi genomför strukturerade referenstagningar.

 • Anställningsbeslut

  Kunden tar beslut om anställning.

  Att anställa den bästa personen är viktigt för företag som vill vara konkurrenskraftiga. Det är därför viktigt att fatta rätt beslut i samband med en rekrytering och vi vill vara en del i Er process att finna rätt arbetskraft. Netwrk har kompetensen och engagemanget att ge Er bästa förutsättningar att lyckas vid nästa rekrytering. Med rätt personal ökar sannolikheten att bli framgångsrik!

  Vänligen skicka uppdrag till info@netwrk.se eller ring 08-211 711