Netwrk - Network - Nätverk

Vi älskar att bygga nätverk. Netwrk är ett rekryterings och bemanningsföretag för ekonomer, ingenjörer, jurister och dataspecialister. Vi vänder oss till alla individer, från nyexaminerad till dig med lång och gedigen erfarenhet.

Netwrks rekryteringsfilosofi bygger på ledorden energi och kvalitet. Vi älskar att göra våra kunder och kandidater nöjda genom att överträffa högt ställda förväntningar. Vi vill med stort engagemang och passion hitta den bäst lämpade kandidaten till våra uppdragsgivare. Netwrk har alltid ambitionen att processen ska ske med snabbhet utan för den skull göra avkall på kvaliteten. Alla uppdrag utförs med hög intensitet från första möte till uppdraget har slutförts. Vi har uthålligheten och ger aldrig upp.

Michael Brommels

VD & Partner

Kungsgatan 37, 8tr
111 56 Stockholm
Tel: +46 8 211 711
Mob: +46 72 55 55 713
michael.brommels@netwrk.se

Michael Brommels arbetar med rekrytering och bemanning av specialister och chefer till främst den finansiella sektorn. Michael har nio års operativ erfarenhet från finansbranschen med en bakgrund som både Kapitalförvaltare inom Private Banking och Portföljförvaltare inom Investment Banking från några av Sveriges ledande finansiella institut. Under dessa år har även Michael haft personalansvar där fokus har legat på att bygga framgångsrika team och coacha medarbetare vilket är en fördel vid rekrytering av specialister och chefer. Michael har studerat internationell ekonomi på Högskolan på Gotland och är certifierad att använda tester från Cut-e.

Håkan Olsson

Partner

Kungsgatan 37, 8tr
111 56 Stockholm
Tel: +46 8 211 711
Mob: +46 72 55 55 712
hakan.olsson@netwrk.se

Håkan Olsson arbetar med rekrytering och bemanning av chefer och specialister inom finansbranschen, främst ekonomer, ingenjörer samt jurister. Håkan har ett brett kontaktnät efter 17 års erfarenhet i olika positioner från några av nordens ledande banker. Håkan har en Ekonomie magisterexamen från Umeå universitet och är certifierad att använda tester från Cut-e. Med den gedigna bakgrunden har Håkan god vetskap om vilken kompetens som krävs för olika befattningar och finna den bäst lämpade kandidaten.Johanna Lagerholm

Head of Consultant and Interim Solutions

Kungsgatan 37, 8tr
111 56 Stockholm
Tel: +46 8 211 711
Mob: +46 72 55 55 671
johanna.lagerholm@netwrk.se

Johanna Lagerholm jobbar idag som rekryteringskonsult på Netwrk och arbetar med rekrytering av chefer och specialister. Johanna har sex års erfarenhet inom säljbranschen och har tidigare arbetat en kortare period som HR Business Partner på ABB. Hon har en beteendevetenskaplig examen med inriktning sociologi vilken hon har stor användning för i sitt dagliga arbete. Johanna är också certifierad i användning av Cut-e tester.