Second Opinion

Second Opinion kan vara rätt väg att gå om ni genomfört en rekrytering på egen hand och/eller behöver stöd i att välja rätt kandidat. Genom väl beprövade metoder, tester och intervjuer får vi reda på vem som lämpar sig bäst för tjänsten. Vi skapar helt enkelt underlag som ger er en bra kvalitetssäkring innan ni tar det slutgiltiga beslutet.

Second Opinion passar bra när

  • Ni vill kvalitetssäkra den egna organisationen och er rekrytering
  • Ni rekryterar internt och behöver ett oberoende utlåtande

När vi på Netwrk utför en Second Opinion identifierar vi styrkor och utvecklingsområden – för att du som kund ska känna dig trygg i ditt slutgiltiga val. Med hjälp av Second Opinion eliminerar ni risken att göra en felrekrytering och ger dig som chef faktiska verktyg att lyckas i ditt ledarskap.

Följande delar ingår i Second Opinion – Dessa går att använda separat eller som en paketlösning

·         Utformande av kravprofil och/eller genomgång och diskussion av kravprofil

·         Djupintervju

·         Arbetspsykologiska tester

·         Referenstagning och bakgrundskontroller

·         Skriftlig kandidatrapport där kandidatens styrkor och utvecklingsområden lyfts fram samt hur dessa kan komma att uttryckas i en arbetssituation. Ni får även förslag på individanpassat ledarskap för kandidaten.

Vill du veta mer om Second Opinion eller hur vi kan hjälpa dig välja rätt? Kontakta oss.

Tjänster

Second Opinion

Connect

Connect

Connect with us to stay up to date on new openings.

All jobs

Already working at Netwrk ?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@netwrk.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor