Riskmodellerare med fokus på marknadsrisk

Riskmodellerare med fokus på marknadsrisk

Om rollen

Funktionen för riskkontroll är en central del av Skandiabanken och består av 12 personer med uppdraget att stödja Skandiabanken i riskfrågor. Avdelningen är ansvarig för övervakning, analys och rapportering av bankens risker, men även kapitalmodellering och planering samt utveckling av Skandiabankens interna modeller.

Vi söker nu en riskmodellerare med stark analytisk förmåga och en god förmåga att identifiera och driva förbättringsarbete. Din primära arbetsuppgift kommer att vara att driva arbetet framåt inom ramen för Skandiabankens marknadsrisker. Detta innebär att utveckla samt förvalta bankens interna modeller gällande marknadsrisk med tillhörande datahantering, intern och extern rapportering. I uppdraget ingår även regelverksbevakning i frågor relaterade till marknadsrisk. Vidare finns det goda möjligheter att delta i bankens övriga riskhantering samt delta i projekt relaterade till vidareutveckling av bankens interna modeller för beräkning av risk såsom IRK-modeller, IFRS 9, likviditetsrisk, Economic Capital osv.

Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande jobb där tät kontakt med bankens affärsverksamhet ingår som en viktig del. Funktionen för riskkontroll är en central och strategisk pusselbit i byggandet av en ännu bättre bank, och därför är det viktigt att samtliga i funktionen förstår Skandias och Skandiabankens strategi och övergripande affärsmål.

Du rapporterar direkt till Chef Riskmodellering, med placering på huvudkontoret i Stockholm/Lindhagensgatan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för tjänsten

 • Arbeta med vidareutveckling och validering av Skandiabankens modeller avseende marknadsrisk med fokus på ränterisk och intjäningsrisk
 • Ansvara för bankens pelare 2 beräkningar hänförda till marknadsrisk
 • Leda arbetet kring intern och extern-rapportering av bankens marknadsrisk
 • Regelverksbevakning samt implementering av nya regelverk gällande marknadsrisk
 • Medverka i vidareutveckling av bankens riskhanteringssystem (modell, metoder, processer, styrande dokument, rapportering mm) primärt kopplat till marknadsrisk
 • Aktivt bidra i att vidareutveckla bankens riskstrategi med tillhörande riskaptit, risktolerans och riskstyrning samt tillhörande intern riskrapportering inom ramen för marknadsrisk
 • Aktivt bidra i IT-kravställande samt löpande optimering av IT-processer för datahantering


Kvalifikationer och erfarenhet

 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande
 • Du har helst minst 3 års arbetslivserfarenhet med arbete inom marknadsrisk på bank med fokus på ränterisk
 • Meriterande med erfarenhet av implementering av regelverket EBA/Gl/2018/02
 • God analytisk förmåga, noggrann och strukturerad med en vilja att utvecklas och nå uppsatta mål genom engagemang och ansvarstagande
 • Du har en förmåga att hantera långsiktigt förbättringsarbete parallellt med operativa löpande uppgifter
 • Du är kommunikativ med social kompetens och är en utpräglad lagspelare
 • Vi ser gärna att du har goda kunskaper i SAS, SQL eller liknande 


Ersättning
Ersättning baseras på erfarenhet och bakgrund och omfattar en fast lönedel samt förmåner i enlighet med gällande kollektivavtal.

Ansökan 
I denna rekrytering samarbetar Skandiabanken med Netwrk. För mer information, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Ida Nordin på 072 905 55 57.

Omfattning
Heltid.
Fast anställning.

Lokaliseringsort
Stockholm.

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Vår rekryteringsfilosofi

Vi på Netwrk arbetar alltid efter ledorden Kvalitet och Energi. För oss innebär det att vi genomför varje uppdrag med engagemang, intensitet och passion. Vi älskar att göra våra kunder och kandidater nöjda genom att överträffa högt ställda förväntningar. Vi har uthålligheten som krävs och ger aldrig upp. Vi anstränger oss mer.

Med bakgrund av 25 års operativ erfarenhet från bank- och finanssektorn vet vi hur verksamheterna fungerar och vilka kompetenser som efterfrågas. Vi har genom åren byggt upp ett stort kontaktnät av chefer och kandidater på arbetsmarknaden. Vi är bara ett samtal bort från att hitta din nästa medarbetare.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor