Vår historia

Grundarna - Håkan och Michael har ordet 

Efter att ha arbetat 25 år inom bank- och finansbranschen såg vi en möjlighet att erbjuda marknaden ett mer kvalificerat tillvägagångssätt inom rekrytering. Vi ville skapa en verksamhet som bygger på en mer genuin förståelse för branschen. Efter finanskrisen år 2008 såg vi en förändring med ett mer omfattande regelverk och en digitalisering som ställde krav på organisationerna att attrahera en ny typ av kompetens. Vi förstod snabbt att vårt stora kontaktnät var en stor tillgång för oss och avgörande för att hitta rätt kandidater. 

Upprinnelsen till Netwrk började år 2014 när vi både hade lämnat finansbranschen för att se hur vår erfarenhet skulle hjälpa oss i rekryteringsbranschen. Vi träffades på ett rekryteringsbolag där vi båda hade fått anställning inom bank- och finansgruppen. Vi insåg att Håkans erfarenhet från ledande nordiska banker tillsammans med Michaels erfarenhet från fondbolag och investmentbanker kompletterade varandra på ett bra sätt och utgjorde ett kontaktnät som är unikt för branschen.

 

Kontakta oss
Teamtailor

Career site by Teamtailor