Vår rekryteringsprocess

BAKGRUNDSANALYS OCH KRAVPROFIL
Varje kund är unik. Det är viktigt för oss att lära känna företagets kultur, värderingar och organisation för att kunna identifiera rätt kandidat. Det är sedan tillsammans med uppdragsgivaren den önskade kravprofilen fastställs.

SÖKNING AV KANDIDATER
En total genomlysning av potentiella kandidater med hjälp av vårt kontaktnät, annonsering och databaser.

KANDIDATURVAL – STRUKTURERADE INTERVJUER
De individer som vi bedömer lämpligast för den aktuella tjänsten kontaktar vi för en strukturerad intervju. Vi sammanväger faktorer som erfarenhet, drivkraft, utbildning och ersättningsnivå. Vi gör en kartläggning, bedömning och värdering av kandidaternas kunskaper, färdigheter och förmågor.

KANDIDATPRESENTATION
De kandidater vi finner mest lämpliga för tjänsten presenterar vi för uppdragsgivaren.

INTERVJUER HOS KUNDEN
Netwrk administrerar de kandidater som gått vidare för intervju med kunden. Vi assisterar vid intervjuer om så önskas.

TESTER AV SLUTKANDIDATER
För de slutkandidater som är aktuella för en anställning genomför vi tester i samarbete med vår externa leverantör, Cut-e. Cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning för rekrytering och genomför årligen över fyra miljoner testningar. Läs mer på www.cut-e.se

BAKGRUNDSKONTROLL OCH STRUKTURERAD REFERENSTAGNING
Vi kontrollerar betyg, belastningsregister och tar en kreditupplysning beroende på önskemål från uppdragsgivaren. Vi genomför strukturerade referenstagningar.

ANSTÄLLNINGSBESLUT
Kunden tar beslut om anställning. 
Att anställa den bästa personen är viktigt för företag som vill vara konkurrenskraftiga. Det är därför viktigt att fatta rätt beslut i samband med en rekrytering och vi vill vara en del i Er process att finna rätt arbetskraft. Netwrk har kompetensen och engagemanget att ge Er bästa förutsättningar att lyckas vid nästa rekrytering. Med rätt personal ökar sannolikheten att bli framgångsrik! 

Vänligen skicka uppdrag till info@netwrk.se eller ring 08-211 711

Teamtailor

Career site by Teamtailor